Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Musiki,
Madde Adı : GARÎZ
Şahıs Adı : Ebu Yezid (Ebu Mervan) el-Gariz Abdülmelik el-Mekki [98 h. 717 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Emevîler devrinde yaşayan Mekkeli ünlü mûsikişinas.
Kaynaklar :İA.IV.718; ZİRİKLİ (IV) 156; ML.IV.959-960;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara