Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : GARÎBÜ’l-HADÎS
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis metinlerinde geçen nâdir kelimeleri konu alan ilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
Kaynaklar :UİA.XIV-1.8; HÜLASA.62; FETH.II.242.III.42; TEDRİB.II.184; KARİ.148; KEVAİD.4; BAİS.167; KZ.II.1203; TECRİD.I.111.477-478; H.RİCALİ.168; ISTILAHL.115; KETTANİ.127; FİHRİST.129;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara