Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : GARÎB
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Senedinin herhangi bir yerinde râvi sayısı bire düşen hadis.
Kaynaklar :İA.IV.718; EI.II.1011; HÜLASA.51; FETH.I.205.253.III.27.29.30; KARİ. 36.37.90; TEDRİB.II.180; İRŞADÜ's-SARİ.11; KAVAİD.32; BAİS.59.166; TECRİD.I.109.308; H.RİCALİ.9; ISTILAHLAR.114;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara