Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : GARP OCAKLARI
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Osmanlı Devleti'nin Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerine XVI- XX. yüzyıllarda verilen ad.
Kaynaklar :PAKALIN.I.646-649; ML.V.5;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara