DB of Bibliographic Access
Bibliyografik künyelere ulaşabileceğiniz veri tabanları

ISAM Library
DB for Turkish Manuscripts Libraries
DB for Articles
Theses in Theology Faculties in Turkey
Qadi Registers Catalogue
Archive of Hüseyin Hilmi Paşa
Music Archive of Kemal Batanay
Archive of Muhammed b. Tâvît et-Tancî
Archive of Orhan Şâik Gökyay
Archive of Rıza Tevfik Bölükbaşı
Archive of Veysel Paşa
Family Archive of Yusuf İzzeddin Efendi
Archive of Ziyad EbüzziyaDB of Full Text Access
Bibliyografik künyelerle birlikte PDF biçiminde içeriklerine de ulaşabileceğiniz veri tabanları

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi
DB of Documentation
DB for Articles in Islamic Studies
Archive of Mehmed Safayhi
DB for Articles in Ottoman Turkish
DB for Ottoman Annuals
DB for Treatises
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı
Encyclopaedia of Islam