KOPYA İSTEK ŞARTLARI

Bir defterin tamamından yapılan kopya isteklerinde gerekli evraklar :
Çalışma konusunu ve talep edilen defterin künyesini belirten “TDV İSAM Başkanlığı’na” hitaben yazılmış bir dilekçe (e-posta ile gönderilebilir).

Tez çalışması yapanlardan ayrıca :
“TDV İSAM Başkanlığı'na” hitaplı ve imzalı, tez konusunu ve ihtiyaç duyulan defteri belirten danışman yazısı (taranıp e-posta ile gönderilebilir).

Fotokopi kuralları :
a) Tez yapacaklara en fazla 2 tam defter verilebilir.
b) Tez dışındaki çalışmalar için tam defter verilmez.
c) İki defter hakkını dolduranlar ve tez dışında çalışma yapanlara bir defterin 1/3'ünü aşmamak koşuluyla başka kopyalar da verilebilir.

Dijital:
Her türlü istekte bir defterin en fazla 2/3'ü verilebilmektedir.
e-posta: kutuphane@isam.org.tr
Tel : +90 0 216 474 0850 (1156-1160)
Fax : +90 0 216 474 0874