İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı

Bu veri tabanında toplam 28.409 adet mahkeme sicili ve arşiv defterine ait künye bilgisi yer almaktadır.

Defterler şu serilerden oluşmaktadır:

 Kadı Sicilleri

23.041

 İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici kadı sicilleri.

 Ruznamçeler

5.402

 Muhtelif Defterler.


Defterler, seri adlarına bağlı olarak listelenebileceği gibi defter adından da arama yapılabilir.