İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı

Bu veri tabanında toplam 23.281 adet mahkeme sicili ve arşiv defterine ait künye bilgisi yer almaktadır.

Defterler şu serilerden oluşmaktadır:

 Kadı Sicilleri

22.072

 İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici kadı sicilleri.

 Ruznamçeler

207

 Muhtelif Defterler.


Defterler, seri adlarına bağlı olarak listelenebileceği gibi defter adından da arama yapılabilir.