İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 748 : 732 - 742 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Erdoğan, Tunahan - İsmail Karagözoğlu
Bir Eleştirinin Eleştirisi: İmsâk Vakti Tartışmaları, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 477-500
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Koç, Ahmet - İsmail Bulut
Ders Değerlendirme Ölçeği (DDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 501-528
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Alparslan, Kenan
Ölüm Kaygısı ve Dindarlık Arasındak İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 529-552
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Şimşek, Vahdeddin
Farklı Değişkenlere Göre DKAB Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumları, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 553-578
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Koçak, İsmail
İbn Sînâ’nın İbdâ’ Nazariyesi Etrafında Yoktan Yaratma Tartışması, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 579-602
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
İlhan, Sinan
Türk ve İslam Tarihinde Bir Sayfa: Bâbürnâme’de Hazarlar, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 603-630
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Yıldız, İbrahim
Antony Flwe’un Düşüncel Dönüşümü ve İslam Algısı, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 631-647
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Manafov, Rafiz
Dinsel Düşüncenin Rasyonelleşme İmkânı ve Zorlukları, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 649-670
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Francis, Leslie J.
Psychological Type and the Interpretation of Sacred Text: Introducing the Sift Approach to Hermeneutical Theory, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 671-686
İngilizce
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
İpek, Yasemin
Din Eğitiminde Yeni Bir Araştırma Alanı: Kutsal Metnin Yorumlanmasında Kişilik Özelliklerinin Rolü, Dinî Araştırmalar, 2022, cilt: XXV, sayı: 63, s. 687-694
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 748 : 732 - 742 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara