Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 5 - 15 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara
Sonuçlar [ Eser No – Sayfa / Eserin İlk Dizesi veya Adı – Güftekar – Besteker – Makam – Form – Usul - Notlar ] şeklinde listelenmektedir.
PDF
D-37/138 - s. 143
Marş - - Şükrü Şenozan - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Promenad
Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım 7.2.1972" notu vardır.
PDF
D-57-1/28 - s. 103-104
İzmir Marşı - - İzzettin Hümayi Elçioğlu - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Eski Girit valilerinden Giridizade Mehmet Paşa'ya ait olduğu söylenen bu defter ailenin torunlarından Sayın Mevlüt Giritlioğlu tarafından bana verildi Temmuz 1983" notu vardır.
PDF
D-86/1 - s. 2-3
Ey vatan uğruna canlar veren evlad-ı vatan (Armağan-ı xafer) - - Yusuf Ziya Paşa - Rast - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Kemani Kevser Hanım'ın / Haluk Güneyli'den aldım Ocak 1972" notları vardır.
PDF
D-87/41 - s. 53
İran Marşı (Farsça) - - - - Marş - Nim Sofyan - Güftesi yoktur.
Defterin başında "Kemani Bedriye Hoşgör'e ait notalardan / Haluk Güneyli'den 1971" notları vardır.
PDF
D-97/4 - s. 6-7
Yükselip ikbal-i devlet milletin olsun semir (Milli Marş-ı Sultani) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Nihavend - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/8 - s. 14
Osmanlılık eyler düğün (İstiklal-i Osmani Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Mahur - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/10 - s. 16-17
Ey muazzam mihriban Osmanlı'lık (Mektebliler Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Rast (Rehavi) - Marş - Sofyan -
PDF
D-97/11 - s. 18-19
Biz vatanın ümmidiyiz (Kız Mektepleri Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Suzinak - Marş - Sofyan -
PDF
D-97/12 - s. 20
Yaşar ruh-i mesa (Gayur Talebe Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Nihavend - Marş - Düyek -
PDF
D-97/13 - s. 21
Anadolu Sultan Osman'ın yurdu (Anadolu Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Hüseyni - Marş - Nim Sofyan - Defterde usulü Düyek olarak yazılmıştır.
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 5 - 15 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara