İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 261 : 235 - 245 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar Ara

PDF


DETAY
İnce, Abdullah
Beliren Yetişkinlerde Din ve allah tasavvuru = Religion and Allah Conception of Emerging Adults, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 884-914
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Gürsu, Orhan
Gençlik Dönemi İnanç Krizinin Psikolojik Kökenlerinin Analizi: Olgu Sunumu = Analysis of the Psychological Origins of the Youth Belief Crisis With Case Report, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 915-931
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Aybey, Salih
Gençlik Dönemi Problemleri Karşısında Din Eğitimi = Religious Education Against Youth Period Problems, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 932-963
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Şenyayla, Gencal
Asr-ı Saâdet ve Günümüzde Gençlik Kavramı = The Concept of Youth in the Period of the Prophet and Today, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 994-1015
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Demir, Hüdanur - Mehmet Çınar
Gençlerin Beş Vakit Namaz Kılma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin CHAId Analizi Yönemi ile İncelenmesi = Investigatipn of Factors Affecting Young People’s Five Time of Prayer by CHAID Analysis Method, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1016-1029
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Savaş, Ersin
Üniversite Öğrencilerinin Dini İçerikli Sosyal Platform Kullanımları = Religious Social Platform Use of University Students, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1030-1043
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Doğan, Mebrure - Zeynep Özcan
Gençlerin İnanç Eğilimlerinin Anlaşılması Bağlamında Dua İbadeti = Worship of Prayer of in Context of Understanding Youth’s Faith Tendencies, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1044-1076
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Maabdeh, Yahya - Sumaya Alsumadı
Söylem Kuramı Bağlamında Nebevî Hitabın İncelenmesinin Önemi ‘Gençlik Örneği’ = The Importance of Studying the Prophetic Speech in the Context of Discourse Theory ‘Youth as a Model’ = Ehemmiyetu Diraseti’l-Hitabi’n-Nebevi fi Siyaki Nazariyyeti’l-Hitabi “eş-Şebab Enmuzecen”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1098-1118
Arapça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kafalı, Hasan - Neriman Merve Eraslan
Üniversite Gençliğinin İnanç Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma = A Qualitative Research on the Belief Trends of University Youth, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1119-1156
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Nawasarah, Majdoulin Moh’d Sadeq
Zahiretü’l-İlhadi’l-Cedid, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2022, cilt: IX, sayı: 3, s. 1077-1097
Arapça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 261 : 235 - 245 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara