İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 281 : 226 - 236 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa

 
Tekrar AraDETAY
Güloğlu, Nazife Vildan
İbn Kemal’in Tefsirinde Kıraatlere Yaklaşımı: İbrâhîm Sûresi Örneği, Kemalpaşazâde: Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, 2022, cilt: II, s. 431-446
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda


DETAY
Canikli, İlyas
Kemalpaşazâde’nin ‘Ameller Niyetlere Göredir’ Hadisine Getirdiği Yorum ve Değerlendirme, Kemalpaşazâde: Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, 2022, cilt: II, s. 449-471
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda


DETAY
Beyler, Muhammet
Kemalpaşazâde’nin Sahîh-i Buhârî Üzerine Yaptığı Çalışmaya Dair Bazı Mütalaalar, Kemalpaşazâde: Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, 2022, cilt: II, s. 526-539
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Özkan, Selim Hilmi
Türklerde İslamiyet Sonrası Eğitim Anlayışı, Genel Hatlarıyla Türk Dünyası Uygarlık Tarihi, 2022, cilt: II, s. 155-174
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Unat, Yavuz
Türk-İslâm Dünyasında Mekanik, Genel Hatlarıyla Türk Dünyası Uygarlık Tarihi, 2022, cilt: II, s. 250-265
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Deniz, Şeyma
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde Önemli Bir İlim Adamı: Molla Yegân, 10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı -III, 2022, cilt: III, s. 235-249
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kutlu, Sönmez
The Foundational Elements of the Turkish Conception of Religion: Hanafism and Maturidism, Connectivities and Common Legacies in Central Asia, Afghanistan, Pakistan, Iran and Turkey, 2022, cilt: II, s. 887-916
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Uthman, Yusuf Olawale Owa-Onire
Exegetical Reflections in Some Verses of the Qur’an: a Light to the Darkness of Ignorance, BALAGH: Journal of Islamic and Humanities Studies, 2022, cilt: II, s. 2-14
İngilizce
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Dershwi, Halid ed-Derşevi (Khaled ) - Amie ed-Derşevi (Amer ) Aldershewi
el-Hükmü’ş-Şer’i li-İchazi’l-Cenini’l-Meşuh: “Dirasetun Fıkhiyyetun fi Dav’i’t-Tatavvurati’l-Tıbbiyyeti’l-Hadise = The Legal Ruling for Abortion of a Deformed Foetus (a Jurisprudential Study in the Light of Recent Medical Developments), BALAGH: Journal of Islamic and Humanities Studies, 2022, cilt: II, s. 16-39
Arapça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Hocini, Muhammed Emin Hüseyni (Mohamed Amin ) - Mecaz Asım ed-Dirşevi (Moath Isam ) Aldershawi
ez-Zevabitü’ş-Şer’iyye li-Sına’ati’l-Hilal: Dirasetun Fıkhiyyetun Tahliliyyetun fe Da’in Tecrübetin Mü’essesetin Cimdes (GİMDES) et-Türkiyye = Shariah Regulations for the Halal Industry: an Analytical Jurisprudence Study in the Light of the Turkish Foundation (GIMDES) Experience, BALAGH: Journal of Islamic and Humanities Studies, 2022, cilt: II, s. 36-64
Arapça
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 281 : 226 - 236 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara