Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 10 - 20 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara
Sonuçlar [ Eser No – Sayfa / Eserin İlk Dizesi veya Adı – Güftekar – Besteker – Makam – Form – Usul - Notlar ] şeklinde listelenmektedir.
PDF
D-97/8 - s. 14
Osmanlılık eyler düğün (İstiklal-i Osmani Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Mahur - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/10 - s. 16-17
Ey muazzam mihriban Osmanlı'lık (Mektebliler Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Rast (Rehavi) - Marş - Sofyan -
PDF
D-97/11 - s. 18-19
Biz vatanın ümmidiyiz (Kız Mektepleri Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Suzinak - Marş - Sofyan -
PDF
D-97/12 - s. 20
Yaşar ruh-i mesa (Gayur Talebe Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Nihavend - Marş - Düyek -
PDF
D-97/13 - s. 21
Anadolu Sultan Osman'ın yurdu (Anadolu Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Hüseyni - Marş - Nim Sofyan - Defterde usulü Düyek olarak yazılmıştır.
PDF
D-97/14 - s. 22
Çıktım ben şu yüce dağlar başına (Bolu Dağlarında) - Kazım Nami Erdölen - İzzeddin Servet Bey - Tahir - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/15 - s. 23
Gel yavrular çalışınız göreyim sizi (Çalışmak Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Şedaraban - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/16 - s. 24
Terbiye-i bedeniyeden hayatımızı elde ettik (Terbiye-i Bedeniye Marşı) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Tebriz - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/30 - s. 39
Olalım şem-i maarifle ziyadar-ı sürur (Mahfiruz Mektebi Marşı) - - - Rast - Marş - Nim Sofyan -
PDF
D-97/31 - s. 40-41
Ecdadımızın kanları sancakda nihandır - - Yusuf Efendi (Enderuni-Hafız) - Rast - Marş - Sofyan -
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 10 - 20 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara